מופעים

יצאתי להפסקה מהופעות לצורך העמקת הלימוד הפנימי שלי
הגות והתבוננות בתוכי לצורך ריכוז והתמקדות בתלמידות/ים
שבחרו לצעוד איתי בנתיב וללמוד את תפישת העולם הזו.
בע"ה, אתחדש, אתקדש, אגביה ואשוב להופיע

חלק מהמופעים שהיו לנו:

לגלריית תמונות מהמופעים של רחלי