תני לך התבודדות (ואהבת לך)

ייתי מוכנה להישבע
שלא היה איש מלבדי
בכל המדבר כולו,
אולי זה טיבו של המדבר-
הוא תמיד נפגש איתך
כאילו היית בתו היחידה,
הוא תמיד יקבל אותך
בקול דממה דקה
ובגעגוע עצום לאמת שלך,
הוא תמיד יחזיר לך
את הקול שלך
וילחש לך סודות עלייך,
לעולם לעולם- לא ישיב פנייך ריקם.
כשהגיע המדבר
עד למעל
פיק הברכיים שלי,
ראיתי שלט
רועד
על איזה סלע רגיש:
“כאן מתחיל קו הלב.”
והיו סופות של שקט
באות אל חלוני
ושמעתי את הפנים שלי
יוצאות ממני
ולובשות את עירומי
הראשון
וזכרוני שב ושקל
ק”ג2.750
כמו אז כשרק באתי –
מלאת עתיד,
ונזכרתי שהמדבר
מיטיב עם כל אדם
אך בעיקר
עם עדיני הנפש,
הוא נותן להם סיכוי לחיות,
מלפניי זחל הזמן
ומאחוריי
היה עבר
שהלך
והתרחק
ונהיה שקט כלכך,
לא הצלחתי לתפוסואהבת לך | 72ואהבת לך | 73
בכל רוחב המראה
את המועקה, שיצאתי איתה לפנות בוקר,
אולי בגלל זה
חשוב כלכך
לעשות לך כל יום
זמן מדבר,
שתדברי איתך
שתדברי אותך
שיזכרו בך
דברי הימים שחתמת עלייך,
אולי בגלל זה
הכרח לעשות לך
מזמן לזמן – מדבר.
זמן
שמחוגיו היחידים
הם
עיניו המקשיבות של אלוהים
והתקתוק היחיד
הוא
של
האהבה שלו אלייך