תחזיקי חזק (ואהבת לך)

תחזיקי אותי, אמא
אני צונחת אל ידייך
מקפלת את עצמי
אל מתחת לבגדייך
מתחת לבטנך
אל קרקעית הרחם שבאתי ממנה
תחזיקי אותי,
אני מלחימה בחזרה
את חבל הטבור
את הצינוריות שהובלת אלי דרכן
אוכל והגנה
את המים שהתנודדתי על פלגיהם
ערומת כל,
את האור שנשמתי ממנו
תחזיקי אותי,
אני צונחת אל ידייך
רק
לכמה דקות
שיעלמו מעלי הגיל
וההגדרות
וצופרות הכבישים והמלחמות
רק לכמה דקות
חכי
ואל תצנחי את
אל ידיי קודם,
חכי
אני צריכה עוד קצת לגדול
עוד קצת שתכסי אותי
כשהשמיכה נופלת לי בלילה
או
הלב
או הרוח שלי
תחזיקי אותי, אמא
לפני שהבן שלי
יבקש ממני
ידיים ורחם
ומקלט לנח
מהגיל
וההגדרות
והאזעקות שלו,
ואני עוד לא נולדתי מספיק
ולא נפתחו עוד כל איבריי
תחזיקי אותי
תיכף אלבש חזרה
את החיים
ואחזור להחזיק את הכל
עוד טיפה
עוד קצת