עיפרון (שני ריחות הברית)

בקצה קצהו
של כל עיפרון
שאחזתי
עמדה אמת שלי להיכתב
אל מול עיניי
ובכל פעם מחדש
לא ידעתי אם אני רוצה
לדעת
את מה שיצא
מרעידות ידיי