מה אני בכלל יודעת (ואהבת לך)

תמיד זכרי
לשים לב טוב על אנשים
להניח עליהם מבט
שיעשה להם לנח
יעשה להם חנייה אצלך,
יחון אותם בחסדך,
כי
מה את יודעת מה עובר עליהם בחיים
מה את יודעת איזה ימים רצים שם בבית
על איזה חומות הם מטפסים
כמה מים איבדו מהעיניים,
תמיד
כשיחוגו מעל ראשך
מחשבות מכות אדם –
שטפי עצמך
בחמלה
בענוות הדברים הסמויים מעינייך,
הסתכלי
כמו שמסתכל אלוהים על בניו,
כמו ליבה ההולם של אם על בנותיה,
שטפי את הדם שעולה לך לראש
ושנני בך:
“מה אני יודעת מה עובר אצלם בחיים
מה אני בכלל יודעת
ואולי, לו הייתי במקומם
הייתי מתפוררת מעלי
קורסת מרוב שקשה
מרוב שהחיים,”
תמיד זכרי
שבצד השני של הים
יש מים,
שאין לך מושג כמה הם עמוקים,
תמיד זכרי
תמיד זכרי