כל ילד הוא ים (מגיעות לך ידיים)

כל ילד הוא ים
וים – אי אפשר להושיב על כסא שש
שעות ביום
ואי אפשר לצפות ממנו להיות יבשה
ים לא צריך ללמוד נוסחאות
הוא – הנוסחא שצריך ללמוד אותה
הוא הפלא שמבקש שנביט בו
שנתפעל מתנועתו, מגליו, מקצפו
כל ילד הוא מפל
ומפל – אי אפשר להשתיק כלכך הרבה
שעות ביום
מפל יורד מלמעלה בקול גדול
הוא מתחכך בסלעים וגורם להם
להשתנות
הוא מבקע סדקים איפה שנסגר מזמן
איפה שהתאבן, שננעל, שנשכח
מפל – לא צריך ללמוד על פאי בריבוע,
לא,
הוא צריך ללמוד להתמזג עם המים
שהוא פוגש בדרך, עם החולות, עם
שברי העונות
הוא צריך ללמוד ליפול ברכות
ולהמשיך את נהרתו
כל ילד הוא עץ וגזע
ענף ופרי,
טבע הוא
טבע
ולטבע – יש שפה משלו
שירה חפה ויחפה
לטבע – צריך לדעת איך לבוא:
בענווה ובעיניים לומדות לרווחה