יש בתוכי בת (עשי בי קירבה)

יש לי בת אחת
שיום אחד,
אחרי ימים אחרים,
החלטתי שהיא
האחת שלי
היא השמים אליהם אני נושאת עיניים
היא קול השירה שלי,
יש לי בת אחת
שהיא לפני כל העולם,
היא גם לפניי,
היא חג כל החגים שלי
וחירות כל החירויות,
יש לי בת אחת
שהיא שמש ליבי
היא לחן הרוח שלי
היא ריקוד צעדיי המקשטות את האדמה,
יש לי בת אחת
בתוכי
ואין עוד אהבה כזו
ואין עוד חברה כזו
ואין עוד מי שבעדי כמוה
ואין עוד צחוק כמו שלה
וחיים כמו שהיא
יש לי בת אחת
היא אני
אני הזכה
עם שיני חלב בתוך הבשר של החיים
עם קמטי הצחוק
עם שיבת האמת,
יש לי בת אחת
מלאכה רבה הנחתי בה
שתעשה איתי קשר מחדש
שתאמין לי
שהיא לפני כולם,
יש לי בת אחת
נצחית
בכורת אהבתי
הד נשימותיי –
ילדתי הפנימית
קודם כל את, בתי
אני נשבעת