יוצאת אחרת (עשי בי קירבה)

אם נכנסת לשיר
ויצאת
ממנו
אותו הדבר
ולא רעד בך ליבך,
ולא התהפכה בך לרגע נשימה,
ולא עבר משב דק
מצד לצד בין כתלייך…
אם נכנסת
ויצאת
משיר
ולא עלית לשניה
לרכבת הרים
ולא נגעו ידייך
לשבריר זמן באלוהים,
ולא נקשו עלייך
תופי געגועים
או כמיהות נפש עתיקות…
אם נכנסת
ויצאת משיר
ולא באו אצלך
ריחות
או דמעות
ולא יצאו רגשותייך
ממך החוצה,
ולא מצאת אותך
לרגע חולף
משתנה בתוכך,
מרקדת בתוכו,
בקשי ממך לקרוא אותו שוב
או בקשי מהשיר
להבשיל
עד יבוא בו דופק
עד יגיחו ממנו
חיים
חדשים,
ככה כשאת באה עם שירים
וככה עם בני האדם