החזיקי דלתות פתוחות (ואהבת לך)

החזיקי דלתות פתוחות
לבני האדם,
לעולם אינך יודעת
כמה טריקות נפש עברו,
היי תמיד זוכרת
כמה נשימה קבלת את
ממי שהחזיק לך דלת פתוחה,
עשי ככה
שתמיד תוכל הרוח
לעבור ביניכם,
שתמיד ידעו שיש להם מקום
אצלך, להיכנס פנימה,
שידית ליבך נפתחת בקלות,
שתמיד יוכל אדם
להיכנס או לצאת
מהעיניים שלך,
ואת עדין תדעי להביט בו
כמו פלא פלאי הפלאים,
עדיין יכסו אותו ריסייך
ויאספו את דמעותיו,
אחזי בידך את הדלת
שלא תיטרק על ליבו
שלא תיסגר עליו בטרם עת,
באיבחה אחת
בחבטה קרה,
שתערוף את אורו,
שלא יקרה
שננעל בתוך עצמו
ולא מצא דרך
לצאת חזרה
אל ים אהבתך,
החזיקי דלתות פתוחות
עבור בני האדם
ואל תמהרי לנעול אותם
מאחורייך,
לנעול אותם
מלפנייך,
מלפניו
אלוהים, פתח את הדלתות
עבורנו
שלא נגיע אליך נעולי חיים