אימהות צריכות מפעם לפעם (עשי בי קרבה)

"חכה לי ",
בקשתי מהבן שלי
"אני יוצאת להביא לנו
קצת אויר חדש
מן ההרים,
החזק מעט אתה את הימים כאן
אני עולה למעלה ממני,
לפסגות
לשאוב לנו מחוכמת צידי הדרכים,
מתבונת השבילים הלא מסומנים,
מתשוקתי אלי,
אני עולה להרים
לשיר בקול
שתיכנס עוד שמחה לחיים שלנו,
ויבואו אצלנו כוחות להמשיך את הדרך,
חכה לי כאן ילדי הטוב,
אחוז בשגרה
עד שאשוב,
אימהות צריכות מפעם לפעם
לעלות להרים,
לשחות ערומות במעיינות האור של אלוהים,
להיזכר בגופן,
לעשות לעצמן תענוגות,
לשכשך במי החיים שהן,
אימהות צריכות מפעם
לפעם
לצאת לבד ליערות,
איפה שרחוק
מהבית
איפה שקרוב אצל עצמן,
לאסוף לתוכן שקט
כדי לשוב ולשמוע את החלומות שלהן,
את בעיטות הרחם המבקשת לברוא
שוב לברוא
שוב לפעום
ולרטוט
ולהביא אהבה מחדש,
אימהות צריכות מפעם
לפעם
לעזוב הכל מאחור
ולבוא בטבע של עצמן,
להיזכר איך שהן צוחקות,
להיזכר איך שהן נשים,
לפני הכל
הן
נשים