קול הנתיב

ספר עיון – המדריך לפיתוח הנפש האצילית בחיי היום-יום.

הספר הוא הזמנה ליצירת טרנספורמציה עמוקה במעמקי התודעה והנפש שלנו.
שחלוף והתמרה של התודעה האנושית בתודעה נאצלת, בתודעה אלוקית.

מטרת הלימוד היא פיתוח אצילות הנפש בחיי היומיום
כיצד ליצור לעצמנו תודעה שמכילה מחשבות, רגשות ותגובות מהמדרגה הגבוהה שאפשרית לאדם האנושי – מדרגת האצילות.
המקור לכל הלימוד הוא: "ואהבת לרעך – כמוך"
אנחנו לומדות לשאול את עצמנו בכל רגע מחיינו, בכל התלבטות,
בכל רצון לתגובה כלשהי:
"מה היתה האהבה עושה כעת?"
"כיצד היתה האהבה מגיבה עכשיו?"
"מה היא היתה חושבת? עונה? פועלת?"
כשהאהבה (לא תאווה ולא התאהבות) מתמנה למנהיגת התודעה שלנו – החיים שלנו מתחילים להשתנות והנפש מתחילה להתרפא, להתרווח, להרפות מרגשות שליליים, להרבות טוב למרות ואף על פי כן,
להרגיש את הזולת, לקבל, לסלוח, להשלים.

הספר בנוי מתשע הרצאות שהעבירה רחלי ראובן במרכז "הנתיב ללימודי הרוח" אותו רחלי מנהלת ובו היא מלמדת.

תוכן עניינים

אנחנו הדור
פתח דבר
שער ראשון: גישת הנתיב — להיות אישה עם גישה 
תודעת האור ותודעת החושך
העקרונות
הרהורים על הגישה

שער שני: כלי עבודה לפיתוח הנפש האצילית 

להיות אישה שמסכימה לאהוב — מבט חדש על הדדיות
תרגול ראשון: הנפש העשירה

להיות אישה מחוברת לעיתים שלה 
תרגול שני: השיפור המתמיד

להיות אישה המעיזה לחיות בנוכחות מלאה 
תרגול שלישי: הכניסה המלאה למים

להיות אישה שרוקדת עם כוח ההכרח של החיים 
תרגול רביעי: פתיחת הלב לסליחה

להיות אישה רחבה ומכילה את הגם וגם של הקיום
תרגול חמישי: נשיאת ההפכים

להיות אומנית המבט על החיים
תרגול שישי: המבט הפואטי

להיות אישה השבה אל ביתה
תרגול שביעי: לידה חדשה אל הפשטות
סוף דבר

קול הנתיב-רחלי ראובן