כל חדרייך קדושים

ספר שנכתב בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" .
הספר כולו עוסק ביתרון האור על החושך.
ומעניק נחמה רבה ותקווה בצל הפרעות והשכול.
ספר זה הוא הצהרה לבחירה בחיים, למרות הכל.

מישהי / רחלי ראובן
מישהי חייבת ללחום
להגן בגופה על גוזליה
ומישהי חייבת לעצום עיניים
לדמוע את נפשה ולהתפלל עליה
מישהי חייבת לזעוק
כדי שלא ניחנק אל תהומות הלב
ומישהי חייבת לדמום
כדי לאחוז את השברים ופלחי הכאב
מישהי חייבת להתפרק
ומישהי חיבת להיאסף
מישהי חיבת לצום ולקרוע בגדיה
ומישהי חיבת לבשל ולדמוע ידיה
מישהי חייבת להסות את הזוועות
ומישהי חייבת לספר עליהם ולגלות
מישהי חיבת
לכמוס
ומישהי חייבת
לאמר
מישהי חייבת לשאת בכי ונהי שאין לו סוף
ומישהי חייבת להמשיך לאחוז חיוך אל החוף
מישהי חיבת לצאת מעצמה
ומישהי חיבת להיכנס שוב אליה
מישהי חיבת לזעום ולשפוך דיו
ומישהי חיבת ללחוש ללא הרף:
נוחו, הרפו,
אין עוד מלבדו,
מישהי חיבת לפקוד לוויות
ולנחם
את האבלים
ומישהי חיבת ליילד
את החיים החדשים
מישהי חיבת לוותר
ומישהי חייבת להתעקש
ואי אפשר זו בלי זו
אי אפשר זו בלי זו
אי אפשר זו בלי זו
מישהי חייבת להזכיר
ומישהי חייבת להשכיח
מישהי חייבת להדליק נרות בהיכליה
ומישהי חייבת להדליק אחריה

כל חדריך קדושים - רחלי ראובן