ותצאנה כל הנשים

ספר השירה השמיני של רחלי ראובן

אספתי לך כמה שורות שיהיו לך בכיסייך לכל שעה
דעי שכל המזמורים כאן- לך ואלייך
מי יתן ותהיי מפועמת חיים
והדרך תהיה לך רחבה וטובה
אמן

בתוך הגוף הזה
יש מי שראויה לחיות
יש מי שהגיע זמנה
ללטף קפלי הריונותיה
קווי מצחה החרושים
דליות רגליה
יש בתוך הגוף הזה
מי שראויה
לקרוב אל תנוך אוזנה:
כמה יפית
כמה שלמים הסדקים
כמה חיים עברו על פנייך

הגוף הזה, בתוכו
כל הטבע
כל עונותיו
והמון אביב, המון
מה טוב המשכן הזה
מה טובים קירותיו
מה טובה הרוח המנשבת בו

( מתוך השיר גוף אור )

ותצאנה כל הנשים-רחלי ראובן